השנה, לאחר 5 שנות כהונה של המועצה הקיימת, יתקיימו בחירות לראשות המועצה ולמליאה. בבחירות אלו תיבחר המועצה שתוביל את קריית ארבע ב-5 השנים הקרובות.
הבחירות יתקיימו ביום שלישי  י"ח באדר א' התשפ"ד, 27/02/24. לפרטים נוספים בנוגע לבחירות לרשות המקומית יש ללחוץ כאן.


הודעה רשמית על בחירתו של ראש מועצת קרית ארבע חברון 2024

הודעה רשמית על בחירתה של מליאת מועצת קרית ארבע חברון 2024 


רשימות מועמדים - פתקי הצבעה.pdf


פרסום מודעה בדבר קלפיות נגישות מיוחדות בקרית ארבע- מעודכן.cleaned (1).pdf

הודעת בחירות קרית ארבע.cleaned.pdf


המועד והמקום להגשת התקשרויות.cleaned.pdf

הנחיות הרשות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות.pdf  מדריך אבטחת מידע להתקשרות עם גורם חיצוני.pdf


רשימת האותיות התפוסות והפנויות לבחירות לרשויות המ_230913_165617.pdf  הזדהות סיעות המועצה היוצאת (1).pdf

מצ"ב המידע בדבר האותיות ה "תפוסות" וה "פנויות" ורשימת באי כוח סיעות הכנסת והמפלגות.

הרשימה עדכנית להיום, ייתכנו שינויים בהמשך.

הרשימה תפורסם בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות והיא המחייבת.


ליצירת קשר עם סיעות הכנסת והמפלגות:

-    אתר רשם המפלגות 
-    אתר הכנסת
 

תשומת לבכם כי הרשימה כוללת את הנתונים ביחס לסיעות הכנסת ומפלגות הכנסת.
בכל רשות ייתכנו אותיות תפוסות נוספות בהתאם לסיעות היוצאות במועצת אותה רשות מקומית.


הדרכה בקרית ארבע להגשת רשימות מועמדים למועצה והצעות מועמד לראש הרשות.pdf

הדרכה בקרית ארבע להגשת רשימות מועמדים לראשות


הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים- קרית ארבע (1).pdf

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים


מודעה בדבר חלוקת חוברות למועמדים 24.8.23 (1).pdf

מודעה בדבר חלוקת חוברות למועמדים מטעם מנהל הבחירות


גיוס מזכירי קלפיות

בימים אלו נפתח קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023.
להגשת מועמדות יש ללחוץ כאן.

קול קורא - גיוס מזכירי קלפי