פרטי יצירת קשר

חיים שחר
גזבר המועצה

חנה פנירי
מזכירת המחלקה

יובל גוט
אחראי תחום תבר"ים

אילנה אברהמי
תקציבאית

דביר אטיאס
רכש, אספקה וביטוחים

עמיחי מינדב
חשבת שכר