ניתן לראות כי הסמל בצורה של נבל, כשמשני צידיו מצויירים ענבים ובתחתיתו גפן.סמל העיר קריית ארבע
מעל הנבל ישנו כתר ובתוך הנבל אריה.
כל הסמלים הללו קשורים לשבט ולארץ יהודה ולגידולים באזורינו.

באמצע הנבל ממוקם מבנה מערת המכפלה (הנמצאת בחברון הצמודה לקרית ארבע) ללא תוספות מאוחרות
ומתחתיו מצויירים בתי חברון וההרים העגולים המאפיינים את האזור.

ניתן לראות את הרימונים בתחילת הנבל (מפרות א"י) ואת השופרות המסיימות את הנבל (לפני ההרים) כסמל לגאולה.

אייר ופרש- ברוך נחשון ז"ל, תושב קרית ארבע לשעבר.