לכל תושבי קרית ארבע דבר רב העיר נפלה לידכם זכות גדולה על שאתם זוכים ליישב את עיר האבות.
הרי הנביא אומר: "אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים"…

נתאר לרגע קט שאחינו בני ישראל לא היו מיישבים את המקום הזה!
זו חרפה ובושה שעיר האבות- מקום מנוחת אבותינו הקדושים אין הבנים פוקדים אותה.
אתם שזכיתם לבוא וליישב את המקום הזה וודאי שזכות גדולה נתגלגלה לידיכם, ותמשיכו בדרך הזו ושתהיה לכם מה שנקרא היום "גאוות יחידה".

מי שגר פה לא צריך לחיות בבושה, צריך לדעת שהוא מיישם שליחות לאומית וה' יעזור לעם הזה שהמעשה יניב פירות ועם ישראל כולו יידע להעריך ולהכיר את התרומה הגדולה שתושבי המקום תרמו לביטחונה של מדינת ישראל.