תושבים יקרים,

לעיונכם רשומות ופרטים אודות אתרים נגישים ברשות וזכויות בעלי המוגבלויות מלבד זאת התאמת נגישות באירועים עירוניים מרכזיים (יום העצמאות, יום הזיכרון וכו')- מתקיימת הנגשה מלאה הן בדרכי הגישה לאירוע, הן במקומות ישיבה המוקצים לבעלי מוגבלויות והן במערכת הגברה (להשמעה) ובכתוביות הטקס (לקריאה)
רכז הנגישות העירוני מטפל בכל היבטי הנגישות בהם עוסקת העירייה:
הנגשת מבני הציבור ביישוב, הנגשת מוסדות חינוך והתאמתם לצרכי תלמידים בעלי מוגבלויות, הנגשת המרחב הציבורי ומתקנים שאינם בניינים, הנגשת התחבורה הציבורית הטמעת נהלים למתן שירות נגיש, הדרכת עובדים ופרסום התאמות הנגישות ביישוב.